Preču iegādes līgums

 

Lai novērstu nevajadzīgas kavēšanās un domstarpības pirkuma līguma noslēgšanas gaitā, lūdzu iepazīties un akceptēt zemāk pievienotos svarīgākos interneta veikala www.fishingisland.lv piedāvāto preču iegādes noteikumus.

Pārdevējs apņemas izpildīt attālinātā līguma noteikumus ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, ja vien puses nav vienojušās savādāk. Gadījumā, ja pārdevēja noliktavā pasūtīto preču nav vai arī, ja pasūtītās preces nav pieejamas, Pārdevēja pienākums ir nekavējoties par to Klientu informēt. Šajā gadījumā, Pārdevējam ir jāpiedāvā ekvivalenta prece par ekvivalentu cenu.

1. fishingisland.lv piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību. Pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (turpmāk - PTAL) 10. pants).

2. fishingisland.lv visas preču cenas ir norādītas internetā izvietotajā piedāvājumā. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā. Veicot pasūtījumu, piegādes izmaksas tiek uzrādītas.

3. Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu, Paypal un norēķinus ar karti (VISA, Maestro, Master card, Visa electron).

4. Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, PTAL un Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

5. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam  sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu: info.fishingisland@gmail.com vai pa tālruni +37129716797, norādot pasūtījuma numuru un datumu.

6. PTAL 12. panta ceturtā daļa nosaka, ka atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām. Savukārt PTAL 12.panta devītā daļa nosaka, ka patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas. Informējam, ka preču piegādi nodrošina kurjera firma, ar kuru tiek slēgts atsevišķs līgums par preces piegādes pakalpojuma sniegšanu, atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, nauda par notikušu ekonomiskās vai komforta piegādes pakalpojumu SIA “Fishing island” neatmaksā un pircējam jāatmaksā visi izdevumi, kas saistīti ar preces piegādi un atgriešanu SIA “Fishing island”.

7. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Ir nepieciešams saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. SIA “Fishing island” saglabā tiesības ieturēt kompensācijas maksu vai atteikties pieņemt preci, kas ir bojāta, nav pilnā komplektācijā vai tā citādi zaudējusi savu sākotnējo izskatu. Atpakaļ netiek pieņemtas preces, kas saistītas ar higiēnu. Visas preces, pirms izsūtīšanas tiek fotografētas, pārbaudītas, lai izslēgtu strīdu, par preces kvalitāti, un tās defektiem.

8. Informējam, ka MK noteikumu Nr. 255 22.punkta 22.4.apakšpunkts nosaka, ka pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš, kā arī 22.9.apakšpunktā noteiktajā gadījumā, ja patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

9. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar PTAL.

10. Ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, SIA "Fishing island" saglabā ar pircējiem noslēgtos pirkuma līgumus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā.

Jūsu datu aizsardzība un drošība iepērkoties:

Mēs augstu vērtējam Jūsu privāto datu drošību. Reģistrācijas datu apstrāde notiks, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, tāpēc:

  • Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām vai arī izmantota kā citādi bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.
  • Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta jebkāda veida finanšu informācija. Jāievada tikai dati, kas nepieciešami pirkuma piegādes pavaddokumentu noformēšanai.
  • Svarīgi - lūdzu, pārbaudiet, vai saņemtajā pasūtījuma apstiprinājumā ir norādīta sekojoša informācija maksājuma veikšanai:

Uzņēmuma nosaukums:

SIA "Fishing island"

PVN reģistrācijas numurs:

54103091561

Adrese:

"Salenieki", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144

Banka:

 AS DNB banka

Bankas konts:

 LV39RIKO0002930180641

Kods : RIKOLV2X

Ja konstatējat kādas nesakritības, lūdzam nekavējoties mūs par to informēt. Mūsu e-pasts: info.fishingisland@gmail.com