projekta Nr.8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”

SIA Fishing island , paplašinot savu darbību - ar Eiropas sociālā fonda atbalstu veic :

     DVB mācību īstenošanu profesionālajā izglītībā uzņēmumā vai pie amata meistara;

    kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses (turpmāk – Prakses) īstenošana uzņēmumā vai sadarbībā ar uzņēmēju profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmu apguvē.

Mācību prakses ietvaros apmācot un izglītojot jaunos amatniekus no Ogres meža tehnikuma.